Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – Edycja 2023

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

REALIZOWANY W GMINIE PILZNO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja  2023

1. Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w  łącznej liczbie nie mniejszej niż 8 osób poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

2. Zadania realizowane w ramach Programu -  Gmina Pilzno planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego pozwoli z jednej strony odciążyć chociaż w części opiekuna faktycznego osoby zależnej a z drugiej umożliwi przebywanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania miejscu, gdzie czuje się pewnie  i bezpiecznie. Usługa będzie realizowana w wymiarze nie większym niż 240 godzin w 2023 r. na jednego beneficjenta. Zadania realizowane w ramach Programu będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz oczekiwaniami opiekuna sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę.

3. Grupa docelowa – grupę docelową stanowi co najmniej 8 członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymaga usługi opieki wytchnieniowej.

4. Przewidywane efekty Programu – poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 8 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności, lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzyma pomoc w postaci wsparcia  w codziennych obowiązkach przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i/lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki tej pomocy opiekunowie osób zależnych będą mogli dysponować wolnym czasem w sposób dla siebie najkorzystniejszy, odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne, fizyczne, być może podjąć aktywności, których wcześniej z powodu obowiązków nie byli w stanie zrealizować. Udział w Programie z pewnością w dłuższej perspektywie czasu wzmocni opiekunów, pozwoli im zadbać o swoje samopoczucie fizyczne    i psychiczne. Ponadto opiekun, który będzie miał czas na to, aby udać się na wizytę do  lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, dłużej pozostanie w dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie z korzyścią dla ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Na realizacje Programu w 2023 roku Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie o wartości
76 800 zł. Całkowita wartość: 76 800,00


DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

REALIZOWANY W GMINIE PILZNO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja  2022.

1. Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w  łącznej liczbie nie mniejszej niż 6 osób poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

2. Zadania realizowane w ramach Programu Gmina Pilzno planuje realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego pozwoli z jednej strony odciążyć chociaż w części opiekuna faktycznego osoby zależnej a z drugiej umożliwi przebywanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania miejscu, gdzie czuje się pewnie  i bezpiecznie. Usługa będzie realizowana w wymiarze nie większym niż 240 godzin w 2022 r. na jednego beneficjenta. Zadania realizowane w ramach Programu będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz oczekiwaniami opiekuna sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę. 

3. Grupa docelowa – grupę docelową stanowi co najmniej 6 członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymaga usługi opieki wytchnieniowej.

4. Przewidywane efekty Programu – poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 6 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności, lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzyma pomoc w postaci wsparcia  w codziennych obowiązkach przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i/lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki tej pomocy opiekunowie osób zależnych będą mogli dysponować wolnym czasem w sposób dla siebie najkorzystniejszy, odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne, fizyczne, być może podjąć aktywności, których wcześniej z powodu obowiązków nie byli w stanie zrealizować. Udział w Programie z pewnością w dłuższej perspektywie czasu wzmocni opiekunów, pozwoli im zadbać o swoje samopoczucie fizyczne    i psychiczne. Ponadto opiekun, który będzie miał czas na to, aby udać się na wizytę do  lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, dłużej pozostanie w dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie z korzyścią dla ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Na realizacje Programu w 2022 roku Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie o wartości 57 600 zł. Całkowita wartość: 57 600 zł.