Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Usługi opiekuńcze

Loga instytucji

Podpisano umowę na realizację projektu „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno”

Gmina Pilzno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie w dniu 19.04.2021 roku zawarł umowę na realizacje projektu pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno” w Wojewódzkim Urzędem Pracy W Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Całkowita wartość projektu : 1 084 920,00 zł, w tym ze środków europejskich 922 182,00 zł

Głównym celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych umożliwiając osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobieganie odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej, poprawa codziennego funkcjonowania dla 30 osób starszych powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pilzno.

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu:

  • Usługi opiekuńcze – 12 osób
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja) – 6 osób
  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 12 osób

Termin realizacji projektu: od 01.05.2022 r. do 30.09.2023 r.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w miesiącu maju 2022 roku, a realizacja usług rozpocznie się od miesiąca czerwca 2022 roku.


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno”

Gmina Pilzno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie ogłasza nabór do udziału w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt skierowany jest do osób starszych powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pilzno
  • osoby w wieku powyżej 60 roku życia
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Rekrutacja do projektu trwa od 1 maja do 31 maja 2022 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu zlokalizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie przy ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno do pokoju nr 1, tel. 14 6761851 lub 146761852 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.