Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, iż z dniem 31.12.2023 r. zakończył realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim”.
Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0046/22 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, iż wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim po zakończeniu realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2025 r. o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu
(14) 67 61 852, (14) 67 61 851 lub (14) 65 84 401.