Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024

W dniu 26 lutego br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie rozpoczął realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również czasowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie objął wsparciem 4 opiekunów osób z niepełnosprawnością  (w tym dla 3 opiekunów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym i 1 opiekuna dziecka do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności).

  • Całkowity koszt Programu: 41 190,00 zł.
  • Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 41 190,00 zł.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Logorypy programu Opieka Wytchnieniowa