Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Pozyskanie zewnętrznych środków na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim

Gmina Pilzno ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2024 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" otrzymała dofinansowanie w wysokości 103 200,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim. Dzienny Dom Pomocy zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Zakres świadczonych usług przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje m.in. usługi: socjalne (posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe,  aktywności ruchowej, terapii zajęciowej. Z oferty Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim korzysta 30 seniorów - mieszkańców Gminy Pilzno.